div#ast-scroll-top { display: none !important; }

Coronavirusul (COVID 19) și Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului

Astăzi, 15 martie, avem 23 de cazuri confirmate de Coronavirus iar lista celor suspecți de COVID-19 crește vertiginos. Pe de altă parte, autoritățile centrale dar și instituțiile abilitate pentru Protecţia Consumatorilor asigură că magazinele vor fi în continuare aprovizionate și că oamenii nu trebuie să intre în panică.

Prima rundă de „golire a rafturilor” s-a petrecut la începutul epidemiei, acum două săptămâni, după ce moldovenii au văzut ce se întâmpla în Italia. A urmat o perioadă mai potolită, dar odată cu creșterea numărului de confirmați, tot mai mulți oameni – indiferent de statut social, nivel de educație, vârstă sau orientare sexuală – au decis că better safe than sorry.

Astăzi, când în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului, ce-i drept mai mult în mediul online, revista isecrete a realizat un interviu cu Sergiu Lelic, Președintele Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor-CNPIEC , despre protecția consumatorului în Republica Moldova.

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului, marcată anual la 15 martie, a fost celebrată prima dată în 1983 . În perioada februarie-martie, în contextul tematicii anuale, au fost desfășurate acțiuni ample de conștientizare a importanței valorificării drepturilor consumatorilor și responsabilității mediului de afaceri.

Republica Moldova stă foarte bine la capitolul armonizării legislației naționale cu directivele europene și foarte prost la capitolul valorificării acestora. Spre exemplu, din anul 2016 au fost stabilite procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal în vederea stabilirii mecanismului de control al produselor nealimentare pentru punerea acestora în liberă circulaţie. La aproape 3 ani distanță de la momentul intrării în vigoare a prevederilor legale, Serviciul Vamal nu a notificat niciodată Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței referitor la produsele periculoase și dispunerea măsurilor de interzicere a punerii la dispoziţie pe piaţă a acestora. În consecință, în Republica  Moldova au acces liber produsele periculoase.

“Infodemia” coronavirus și educarea consumatorilor de informații pe suport digital. Odată cu instituirea regulilor de carantină, se presupune că shoppingul online va înflori…însă atenție!

Funcționarea efectivă a pieței prin mijloace electronice în contextul globalizării necesită eforturi de concertare între Republica Moldova, Uniunea Europeană și alți țări în vederea compatibilizării legislațiilor și asigurarea drepturilor consumatorilor. Și dacă la nivel național agenții economici care nu respectă prevederile legislației pot fi sancționați, consumatorii care procură de pe paginile electronice internaționale sunt total neprotejați.

Se constă o escaladare a încrederii consumatorilor prin crearea de pagini electronice și comercializarea produselor de către persoane fizice sau agenți economici ascunzîndu-și identitatea, datele de contact, lipsind oricare grad de protecție a datelor cu caracter personal, precum și neeliberarea bonului fiscal sau certificat de garanție.

Autoritatea competentă nu prea a manifestat o imixtiune în activitatea ilicită a acestora și, drept urmare, a crescut numărul paginilor care încalcă interesele economice ale consumatorilor.

DILEMĂ! Păstrăm sau ignorăm bonurile de casă? Atunci când facem cumpărături, vânzătorii ne dau bonuri fiscale, zise şi bonuri de casă. Dacă uită, le putem cere. Dar care este importanţa acestor hârtiuţe pentru noi şi pentru economia ţării?

Consumatorii trebuie să știe că orice tranzacție de achiziționare a produselor trebuie să fie însoțită de bonul fiscal. Acesta poate substitui și certificatul de garanție în cazul neînmînării sau pierderii acestuia.

Achiziționarea produselor se face din locuri care inspiră încredere și care dispune de informație despre sine amplasată la vedere precum: denumirea juridică, orar de lucru, adresa amplasării, registrul de reclamații etc.

Achiziționați produse (precum jucării, electrocasnice și electronice) care dispun obligatoriu de marcajul CE prin care producătorul indică faptul că produsul este conform cerinţelor aplicabile stabilite de reglementările tehnice care prevăd cerințele esențiale de siguranță. Lipsa sau denaturarea acestuia este un indicator, fără echivoc, că produsul este periculos.

Cereți agenţilor economici să vă demonstreze modul de utilizare şi funcţionalitatea produselor de folosinţă îndelungată ce urmează a fi vîndute.

La recepționarea produselor comandate on-line verificați integritatea acestora, prezența accesoriilor și a documentelor de însoțire (certificat de garanție, manual de utilizare, bon fiscal, declarație de conformitate etc.).

Asigurați-vă, înainte de a comanda sau achita un produs, că vă este pe măsură și plac, are utilitatea așteptată sau performanța dorită întrucît sunt 14 categorii de produse care nu pot fi înlocuite în termenul de 14 zile dacă invocați circumstanțele descrise. Legislația națională nu prevede dreptul de retur a produselor corespunzătoare, în comparație cu alte state.

  • Bonul fiscal este un document vital pentru consumator. Lipsa acestuia poate duce la pierderea dreptului de a înainta careva pretenții asupra produsului. Este important ca consumatorul să păstreze acest bon pe toată perioada de garanție a produsului și, după caz, și de exploatare precum și să asigure condiții adecvate întrucît la expunerea la căldură sau razelor solare acesta se poate autodistruge.

Un alt caz de importanță majoră poate fi, spre exemplu, în cazul călătoriilor de persoane în regim de taxi, în cazul neemiterii sau neînmînării de către conducătorul auto a bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumatorul este în drept să nu achite serviciul de transport.

Registrul de reclamaţii. Solicitarea condicii de reclamaţii se poate transforma uneori într-un adevărat calvar însă înscrierile în registru constituie probe grele întrun proces de judecată.

Registrul de reclamații reprezintă cel mai ușor și rapid mijloc de adresare a unei reclamații către agentul economic. Vînzătorii sunt obligați să deţină registrul de reclamaţii la un loc vizibil şi să înregistreze reclamaţiile consumatorilor. Lipsa sau neafişarea acestuia la loc vizibil pentru consumatori, neînregistrarea de către vînzător, prestator a reclamaţiei consumatorului constituie contravenție.

Legislația națională prevede că, în perioada termenului de garanţie, consumatorii depun reclamaţiile referitoare la produsele necorespunzătoare iniţial vînzătorului sau prestatorului, iar Registrul de reclamații este un mijloc legal de a înregistra pretențiile.

R E C O M A N D Ă R I

Recomandăm consumatorilor, odată cu depunerea plîngerilor în registrul de reclamații, să indice numărul bonului fiscal, data emiterii, revendicările sale și să facă o poză a registrului și a reclamației înregistrate întrucît odată cu înregistrarea unei reclamații la autoritățile publice abilitate cu dreptul de protecție a drepturilor consumatorilor să anexeze această dovadă.

  • Urmare a reformei instituționale, dreptul de protecție a consumatorilor a fost transmis mai multor autorități conform domeniului de competență.

Consumatorii trebuie să cunoască care sunt autoritățile competente pentru a preveni pierderea timpului prețios la înaintarea și examinarea revendicărilor. Este recomandabil de a apela noul număr telefonic pentru consumatori 022 51 51 51 și a obține informațiile necesare adresării prealabile, drepturile de care dispunem în cazul produselor necorespunzătoare și autoritatea abilitată de a interveni atunci cînd agentul economic neglijează drepturile consfințite de legislația națională.

Petiţiile se examinează de către autoritățile publice în termen de 30 de zile de la data înregistrării. În mod excepțional, cînd în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăși 90 de zile.

Redactor: Elena Țurcanu

Cât de utilă a fost acestă postare?

Faceți clic pe o stea pentru a evalua!

Rata medie / 5. Numărul de voturi:

Fără voturi până acum! Fii primul care notează această postare.

Dacă ați găsit această postare utilă ...

Urmăriți-ne pe social media!

Ne pare rău că această postare nu a fost utilă pentru dvs.!

Spune-ne cum putem îmbunătăți această postare?

TAGS
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Scroll to Top
Scroll to Top

https://padslimz.com/pikm7i5a?key=c29da91e5826468ca9f1ce7b6272e8a6